Šta znači BIARDA?

» biarda • ženski rod Mašina za tkanje, razboj (naziv po pronalazaču).