Šta znači BAITILIJE?

» baitilije Nebesno kamenje, meteori koje su stari posvećivali bogovima ili ih samo obožavali (nazvano po kamenu na kome je Jakov spavao i usnio anđela, Mojs. I, 219).