Šta znači BAIL?

» bail • muški rod Mletački poslanik u Carigradu.