Šta znači BADŽANAK?

» badžanak • muški rod Pašenog, pašenac (pašenozi su muževi dvaju sestara jedan drugome).