Šta znači BADŽAK?

» badžak • muški rod Noga, bedro;
Krak nekog postrojenja;
Oderana koža s nogu životinje. (tur.)