Šta znači BADŽA?

» badža • muški rod Uvozna carina, taksa, dažbina.
Siromašna žena.
Stara služavka.
Ružna, zapuštena žena;
Sitan, kržav muškarac.
Otvor za izlaženje dima na krovu kuće, pa i sam dimnjak.
Badžanak, pašenog.