Šta znači BADAVADŽIJA?

» badavadžija • muški rod Gotovan, lenčina, besposličar, danguba. (tur.)