Šta znači BADANJ?

» badanj • muški rod Bure, bačva, kaca.
Šuplji trupac kroz koji voda pada na mlinski točak (mađ.)