Šta znači BABUN?

» babun • muški rod (životinja) Pavijan, vrsta majmuna koji žive na zemlji, može da bude težak i do kg, snažan je i odvažan. Kreće se u grupama koje mogu imati i do 1jediniki.