Šta znači BABU?

» babu • muški rod Indijska titula; gospodar, knez.