Šta znači BABO?

» babo • muški rod (sleng, dijalekt) Otac, poočim, ded, svekar, tast.
Stariji muškarac uopšte. (tur.)