Šta znači BABNOLA?

» babnola • fr. babiole dečja igračka; figurativno: detinjarija, sitnica, koještarija.