Šta znači BABIOLA?

» babiola • ženski rod Dečja igračka; fig. detinjarija, sitnica, koještarija.