Šta znači BABICA?

» babica • ženski rod (medicina) Akušerka, pomagačica pri porođaju, primalja.