Šta znači BAAS?

» Baas • muški rod Arapska politička stranka, skraćenica naziva za socijallističke partije Sirije i Iraka.

» baas • muški rod Preporod.
Misija (ar.)