Šta znači BA?

» Ba • imenica (geologija) Mesto kod LJiga.

» Ba • skraćenica (hemija) Simbol barijuma.