Šta znači AUGUSTINIJANIZAM?

» augustinijanizam • muški rod Učenje o milosti sledbenika sv. Augustina po kome čovek tek onda može dobiti milosti kada u njemu ljubav prema carstvu nebeskom nadjača ljubav prema carstvu zemaljskom.