Šta znači AUGUR?

» augur • muški rod Rimski sveštenik koji je po letu i graji ptica tumačio i proricao što će se dogoditi; prorok, gatar, pogađač, pretskazivač, tumač znamenja.
Vrač, gatar, predskazivač uopšte.
Nadrimudrac, varacila, čovek koji obmanjuje naivne da poznaje neke tajne.