Šta znači AUGMENTATIV?

» augmentativ • muški rod (lingvistika) Reč koja uvećava ili pojačava prvobitno značenje jedne reči, npr. kućetina, volina, itd. (za razliku od deminutiva, koji umanjuje i slabi osnovno značenje, npr. konjić). suprotno: deminutiv