Šta znači AUGMENT?

» augment • muški rod (lingvistika) Povećanje, priraštaj, dodavanje, dodatak; umnožavanje; gram. predmetak pomoću koga se, kod grčkih i staroindijskih glagola, obrazuju prošla vremena; med. pogoršanje bolesti.
Prefiks (predmetak) pomoću kojeg se obrazuju prošlla vremena u nekim jezicima.
Nastavak za tvorbu reči kojim se iskazuje povećan kvantitet u pogrdnom smislu onoga što znači osnovna reč: nožina, glavurina i sl.