Šta znači AUGIT?

» augit • muški rod (mineral) Bledozeleni dragi kamen, sastoji se iz silicije, magnezije, gvožđa i kreča, ponajviše kao sastojak vulkanskih stena; zove se i tirkiz, piroksen.