Šta znači AUGIJE?

» Augije • muški rod (mitologija) Kralj u Elidi, čiju je štalu, u kojoj je bilo 30grla stoke i koja nije nikako čišćena godina, Herkulo očistio za jedan dan; otuda: Augijeva štala, mučan i neprijatan posao oko dovođenja u red nečega što je dugo vremena bilo zapušteno i zanemareno.