Šta znači AUDIOMETRIJA?

» audiometrija • ženski rod Metod za ispitivanje sluha i gluvoće pomoću naročito konstruisanog radioaparata (audiometra).