Šta znači AUDIOMETRIČAR?

» audiometričar • muški rod Stručnjak koji vrši ispitivanja audiometrom.