Šta znači AUDIOMETAR?

» audiometar • muški rod Sprava za određivanje stepena gluvoće neke osobe; sonometar.
Merač čujnosti, aparaz za ispitivaenj i merenje jakosti nečijeg sluha, odnosno za određivanje stupnja nečije gluvoće; kao rezultat merenja audiometrom dobija se grafički prikaz, th. audiogram.