Šta znači AUDIOGENIČAN?

» audiogeničan • pridev Izazvan zvukom.