Šta znači AUDIMUTIZAM?

» audimutizam • muški rod (medicina) Vrsta nemosti, kad čovek normalno čuje, a ne može da govori.