Šta znači AUDIJENCIJA?

» audijencija • ženski rod Zvaničan prijem; prav. saslušanje, saslušavanje; sudska sednica, zasedanje, ročište.
Skup slušalaca ili gledalaca jednog govornika ili izvođača.