Šta znači AUDACEM FORTUNA JUVAT?

» audacem fortuna juvat • lat. audacem fortuna juvat poslovica: hrabrome pomaže sreća, tj. ko sme taj i uspeva, pregaocu bog daje mahove.