Šta znači ATOMIZAM?

» atomizam • muški rod Učenje po kome su sve stvari sastavljene od izolovanih elemenata (atoma), i po kome se sve što postoji osniva na spajanju i razdvajanju tih elemenata.