Šta znači ATOMIZACIJA?

» atomizacija • ženski rod Rasparčavanje, razdvajanje u sitne delove; up. atom.