Šta znači ATOMI?

» atomi • množina Delovi molekula, stine čestice materije.