Šta znači ATOM?

» atom • muški rod fiz. Najmanji delić hemijskog elementa za koji se sve do početka XX veka mislilo da je nedeljiv; savremena fizika utvrdila je da je atom deljiv i da predstavlja složen sistem, koji se sastoji iz pozitivno naelektrisanog jezgra i elektrona koji se sa negativnim nabojem električnog elementarnog kvantuma oko njega kreću; jezgro ima isto tako složen sistem: ono se sastoji od protona i neutrona. Pri sudaru vrlo brzič delića (protona, deutrona, alfa-čestica, neutrona i dr.) dolazi do cepanja (dezintegracije) atomskih jezgra i pretvaranja atoma u druge oblike; u takvim zbivanjima to cepanje dovodi do izdvajanja ogromne količine energije (atomska energija).
fig. Najsitniji delić nečega, veoma sićušna stvar.