Šta znači ATOLI?

» atoli • geologija (malaj.) geološki: niska (koralna) ostrvca, prstenastog oblika, koja su postala usled naslojavanja korala; u njihovoj se sredini nalazi plitka laguna, a strane im padaju strmo ka morskom dnu.