Šta znači ATOKSIČAN?

» atoksičan • pridev Koji ne sadrži u sebi otrova, neotrovan.