Šta znači ATOFAN?

» atofan • muški rod (hemija) Fenil-hinolin-karbonska kiselina; žućkasti kristali gorka ukusa; upotrebljava se kod oboljenja zglobova, reumatizma i dr.