Šta znači ATOCJE?

» atocje • nl. atocia pl. medicinski. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje.