Šta znači ATOCIJE?

» atocije • (medicina) Sredstva koja čine nesposobnim za rađanje.