Šta znači ATO?

» ato • muški rod (muzika) Oblik završetka muzičke kompozicije.
Završetak muzičkog komada.

» ato • muški rod (teatar) Čin, pojava.