Šta znači ATKINSON?

» Atkinson • muški rod Engleski glumac komičar.

» Atkinson • muški rod Novozelandski državnik.