Šta znači ATAKIRATI?

» atakirati • glagol Napasti, napadati, navaliti, udariti na nekoga; med., spopasti, spopadati, najedati, nagrizati; fig., napasti, napadati, vređati, ustati otvoreno protiv koga.
Vršiti atak na prepreku (o konju).