Šta znači ATAKIRANJE?

» atakiranje • imenica Napadanje prepreke u jahanju.
Napad, napadaj, nasrtaj, nasrtanje.