Šta znači ARZA?

» arza • ženski rod (muzika) Podizanje glasa u stihu; laki takt, dizanje dirigentove palice.
Dizanje glasa; udaranje glasom pri čitanju na izvestan slog; suprotno: teza.