Šta znači ARIKA?

» Arika • ženski rod (geologija) Gradska luka u Čileu.