Šta znači ARIJER-BAN?

» arijer-ban • fr. arriere-ban voj. poslednja odbrana.