Šta znači ARIJADNINA NIT?

» Arijadnina nit • nar. ključ za rešavanje teškog problema, način izlaska iz nevolje (videti značenje reči Arijadna)