Šta znači ARIJADNA?

» Arijadna • ženski rod (mitologija) Kći kritskog kralja Minosa i Pasifaje, pomogla Tezeju, pošto je ubio Minotaura, pomoću jednog klupka konca da iziđe iz lavirinta i pobegla sa njim, ali ju je on ostavio na ostrvu Naksu; otuda: Arijadnin konac, sredstvo da se čovek izvuče iz nekog teškog položaja.