Šta znači ARIJAC?

» Arijac • muški rod U užem smislu: pripadnik indoevropskih, indoiranskih plemena; u širem smislu: pripadnik bilo kojeg indoevropskog naroda ili plemena (v. Indoevropljani); službena nemačka, hitlerova "nauka" upotrebljavala je taj naziv u smislu: nežidov, nesemit; tako je rođena mračna teorija o tzv. nemačkoj višoj rasi koja treba da vlada svetom.