Šta znači ARIJA?

» arija • ženski rod Vazduh, zrak.
Klima jednog kraja.
Strujanje toplog vazduha u letnjoj žezi.
Prenosno: Velika količina nečega. (ital.)

» arija • ženski rod (muzika) Vokalna kompozicija za jedan glas uz instrumentalnu pratnju, najčešće u operi.
Melodija, način pevanja neke pesme.
Pesma lirskog sadržaja koja se peva; način pevanja, napev, melodija.