Šta znači ARI?

» ari Mere za površinu zemljišta, delovi hektara.